Ъплоудер

Помощ
Напишете своето потребителско име и причината, заради която искате да станете Ъплоудер, обяснете защо искате да станете ъплоудер, какво бихте качили и т.н.


Права и Задължения на Ъплоудерите
- Всеки Ъплоудер трябва да добавя минимум един филм на всеки две седмици.
- Всеки Ъплоудер трябва да спазва правилата за добавяне на филми.
- Ъплоудърите не трябва по какъвто и да е начин да спекулират с получената титла нито в сайта, нито където и да е другаде.
- При откриване на злоупотреба с титлата Ъплоудер или неспазване на правилата и задълженията си, тя ще бъде премахвана от съответния потребител.
Както прочетохне, не е никак трудно да сте Ъплоудер, стига да спазвате и изпълнявате задълженията си и правилата.
Ако смятате, че ще се справите  кандидатствайте тук.